Bassura City
Jl. Basuki Rahmat no. 1A
Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta, Indonesia, 13410
99 NAMA CINTA

99 NAMA CINTA

12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:15
BIKE BOYZ

BIKE BOYZ

12:00, 14:10, 19:10
CHARLIE'S ANGELS

CHARLIE'S ANGELS

11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30
MIDWAY

MIDWAY

16:20, 21:20
RATU ILMU HITAM

RATU ILMU HITAM

12:45, 14:55, 17:05, 19:15, 21:25